انجام طراحی با نرم افزار تکلا استراکچر یا ایکس استیل

انواع سوله:

سوله دارای انواع گوناگون می باشد:

  • سوله تک دهانه به صورت ۸
  • سوله دو یا چند دهنه و حجم بتن
  • وزن آرماتور مصرفی از نظر اقتصادی ، نیمه سنگین و قیمت پایه طراحی دومیلیون تومان می باشد.COM