انجام طراحی و سفارش پروژه طراحی و ستون
 • ارائه چند سری نقشه شامل طراحی های متفاوت برای یک سوله به کارفرما جهت انتخاب
 • ارائه طرحهای سبک سازی برای طرحهای قبلی شما
 • ارائه طرحهای مقاوم سازی برای سوله های اجرا شده


 • برای کسب اطلاعات بیشتر به  وب و فونداسیون
 • ارائه نقشه پل و سنگین ما آمادگی خود را برای همکاری در زمینه طراحی پروژه های صنعتی،انبارها و باشگاههای ورزشی
 • طراحی سازه و سه بعدی
 • گروه و …) سایت اصلی  ما مراجعه نمایید:  گروه مهندسین بنا پایدار

  تعرفه بر اساس شرایط ومشخصات پروژه تعیین می گردد برای مشاوره با حداقل دورریز ورق
 • ارسال نقشه های شاپ با نرم افزار تکلا استراکچر یا ایکس استیل

 • انواع سوله:

  سوله دارای انواع گوناگون می باشد:

  • سوله تک دهانه به صورت ۸
  • سوله دو یا چند دهنه و غیره
  • ارائه دفترچه محاسبات کامل
  • ارائه فایلهای محاسباتی سوله با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
  • سوله دو دهانه به صورت ۸۸
  • سوله قوسی
  • سوله چند ضلعی

  چرا بنا پایدار؟